Oferta
Dezynsekcja Deratyzacja Dezynfekcja
Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IMP)

ZAKRES USŁUG
- zwalczanie owadów biegających 
(prusaki, karaluchy, pchły, mrówki faraona, rybiki, gryzki, pluskwy i inne),
- zwalczanie owadów latających 
(muchy, komary, meszki, osy, szerszenie, i inne),
- zwalczanie szkodników drewna,
- zwalczanie szkodników magazynowych 
(wołek, spichrzel, trojszyk, strąkowiec, mkliki, omacnice i inne),
- dezynsekcja obiektów inwentarskich

DERATYZACJA
- zwalczanie gryzoni
- ochrona posesji przed nornicami, kretami,
 - zwalczanie kun i kretów

DEZYNFEKCJA
- dezynfekcja pomieszczeń po zmarłych,
- dezynfekcja pomieszczeń po zalaniu,
- dezynfekcja obiektów kwaterunkowych 
(materace, pokoje hotelowe i inne),
- odkażanie pomieszczeń, środków transportu, śmietników itp. 
(bakterie, wirusy, grzyby i inne)

DEODORYZACJA

- usuwanie przykrych zapachów
(powstałych na skutek pożaru, po zmarłym,rozkładających się nieczystościach
i pozostałościach organicznych,
tytoniu, przepracowanych olejów, wilgoci itp.),ZABEZPIECZENIA PRZED PTAKAMI

- montaż kolców,
- montaż siatek ochronnych (parapety, gzymsy, fasady, rynny, balkony - 
zabezpieczenia przeciwko siadaniu i gnieżdżeniu się PTAKÓW, p
rzy dużych
wysokościach i ciężkim dostępie stosujemy techniki alpinistyczne)

FUMIGACJA

- Dezynsekcja gazowa spichlerzy, magazynów, silosów, produktów i towarów
w celu wyeliminowania szkodników,

ZAMGŁAWIANIE

- Zabiegi higieniczno sanitarne polegające na dezynsekcji i dezynfekcji
 zakładów hodowli drobiu, ferm trzody chlewnej, obór dla bydła, zakładów uboju, 
schronisk dla zwierząt,
zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno-spożywczego,
i innych
 przy wykorzystaniu środków ochrony roślin i wytwornic aerozolowych gorących 
lub zimnych
;
  - wyjątkowa zdolność penetracji użytego środka, 
  - dokładne pokrycie powierzchni, 
  - trwałość osadu 

Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IMP)

-----------------------------------------------

OFERUJEMY 

wprowadzanie do zakładów systemów zabezpieczeń przed szkodnikami i ich

monitoringu zgodnie z systemem GHP/GMP/HACCP/ISO22000.

Działania w tym zakresie obejmują:


 • Przygotowanie indywidualizowanego Programy Zwalczania Szkodników, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności, specyfiki technicznej Zakładu oraz jego otoczenia

 • Montaż i kontrolę zabezpieczeń monitorujących występowanie szkodników.

 • Wdrażanie procedur wewnętrznych odnoście występowania szkodników.Działania kontrole punktów krytycznych (z punktu widzenia występowania szkodników).

 • Działania interwencyjne – zwalczanie występujących szkodników

 • Działania informacyjne i doradcze – w tym szkolenia pracowników, w zakresie właściwych praktyk odnoście ograniczenia występowania szkodników.

 • Inne działania mające celu Zabezpieczyć zakład Przed szkodnikami